VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ TŘEMOŠNÁ

 

Podle rozhodnutí MŠMT ČR ZUŠ Třemošná 11. 5. 2020 umožňuje žákům školy prezenční výuku pouze v individuálním režimu, samozřejmě při dodržení přísných hygienických pravidel. Je na zvážení zákonných zástupců žáků, zda zvolí formu prezenční výuky nebo nadále výuky distanční. Při prezenční výuce žádáme o vyplnění a podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Noví zájemci o studium na ZUŠ Třemošná pro školní rok 2020/21 vyplňte on-line přihlášky, které najdete v záložkách na stránkách školy, do 22. května a nezapomeňte odeslat. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 28.-29. května 2020 prezenční i distanční formou.

Během měsíce června budeme vracet peníze za neuskutečněný Muzikantský bál 2020 oproti zakoupeným vstupenkám v době od 12 do 16 hodin v kanceláři školy.

 

Z důvodu mimořádného opatření MZ ČR a rozhodnutí vedení školy se ode dne 11. března 2020 přerušuje výuka v ZUŠ Třemošná, včetně pobočky Zruč - Senec, až do odvolání.

Ruší se i veškeré plánované akce a koncerty až do odvolání. Sledujte stránky naší školy, kde budeme informovat o dalším vývoji. 

Mgr. Jarmila Žižková, ředitelka ZUŠ Třemošná

V souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, kteří se v období od 7. března 2020 vrátili z pobytu na území Italské republiky do ČR, aby jejich děti zůstaly 14 dní v povinné karanténě a do výuky ZUŠ nechodily.

Více informací naleznete na stránkách MZ ČR: https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

Mgr. Jarmila Žižková, ředitelka ZUŠ Třemošná

 

Na Benefičním koncertě sborů Kvíčalky, Kvíčaly a Arnicor 18. února v KVK Centru se na denní péči pro Honzíka Malinského vybralo neuvěřitelných 28. 777,- Kč. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!!


Termíny Hudebního semináře do konce školního roku jsou:

15.5. Hudební festivaly

12.6. Jazz

Rozvrhy kolektivních předmětů na školní rok 2019/20 ve Třemošné a ve Zruči:

 

 Film o ZUŠ Třemošná