VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ TŘEMOŠNÁ

 

Z důvodu nařízení MŠMT ČR od 12. 4. 2021 je umožněna žákům ZUŠ Třemošná prezenční forma individuální výuky - jeden na jednoho. Kolektivní výuka nauk, komorních her, orchestru a sborů bude nadále vyučována distančně.

Noví zájemci o studium na ZUŠ Třemošná pro školní rok 2021/22 vyplňte on-line přihlášku, kterou najdete v záložkách na stránkách školy, do 21. května a nezapomeňte odeslat. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 27.- 28. května 2021 prezenční i distanční formou.

 

Rozvrhy kolektivních předmětů pro školní rok 2020/21:Vážení přátelé a příznivci naší školy,

přejeme Vám krásný a pohodový rok 2021, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. 

Z důvodu nařízení vlády a MŠMT ČR bude od 4. ledna 2021 probíhat výuka na ZUŠ Třemošná pouze distanční formou. 

 

Vánoční pozdravení z Třemošné

Dámy a pánové, vážení spoluobčané,

vzhledem ke stávající situaci spojené s epidemií COVID 19 jsou omezené veškeré společenské a kulturní aktivity.
Jednou z mála možností, jak Vás potěšit o letošních vánočních svátcích je náš pozdrav formou krátkého filmu.
Tento film můžete vidět od 17:00 hodin v neděli 20. 12. 2020 na
https://youtu.be/CAnPFeHaOS0

 

Z důvodu nařízení MŠMT ČR od 7. 12. do 18. 12. 2020 je umožněna prezenční forma individuální výuky, komorní hry a korepetic. Ostatní kolektivní předměty - orchestr, sbory, hudební nauka a hudební seminář budou nadále vyučovány distančně.

Z důvodu nařízení MŠMT ČR od 25. 11. 2020 je umožněna žákům ZUŠ Třemošná prezenční forma individuální výuky. Kolektivní výuka nauk, komorních her, orchestru a sborů bude nadále vyučována distančně.

Z důvodu nařízení vlády a MŠMT ČR bude od 2. 11. do 24.11. probíhat výuka na ZUŠ Třemošná pouze distanční formou.

Z důvodu nařízení vlády a MŠMT ČR od 14. 10. do 1. 11. 2020 bude probíhat výuka na ZUŠ Třemošná pouze distanční formou.

Z důvodu nařízení MŠMT ČR od 12. 10. 2020 je umožněna žákům ZUŠ Třemošná prezenční forma individuální výuky. Kolektivní výuka nauk, komorních her, orchestru a sborů bude nadále vyučována distančně.

Z důvodu mimořádného opatření MZ ČR a KHS bude v následujícím týdnu - 5. až 9. října - probíhat výuka na ZUŠ Třemošná pouze distanční formou.

Podle rozhodnutí MŠMT ČR ZUŠ Třemošná 11. 5. 2020 umožňuje žákům školy prezenční výuku pouze v individuálním režimu, samozřejmě při dodržení přísných hygienických pravidel. Je na zvážení zákonných zástupců žáků, zda zvolí formu prezenční výuky nebo nadále výuky distanční. Při prezenční výuce žádáme o vyplnění a podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Z důvodu mimořádného opatření MZ ČR a rozhodnutí vedení školy se ode dne 11. března 2020 přerušuje výuka v ZUŠ Třemošná, včetně pobočky Zruč - Senec, až do odvolání.

Ruší se i veškeré plánované akce a koncerty až do odvolání. Sledujte stránky naší školy, kde budeme informovat o dalším vývoji. 

Mgr. Jarmila Žižková, ředitelka ZUŠ Třemošná

V souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, kteří se v období od 7. března 2020 vrátili z pobytu na území Italské republiky do ČR, aby jejich děti zůstaly 14 dní v povinné karanténě a do výuky ZUŠ nechodily.

Více informací naleznete na stránkách MZ ČR: https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

Mgr. Jarmila Žižková, ředitelka ZUŠ Třemošná

 

  

 Film o ZUŠ Třemošná